Archifau Misol: Mehefin 2013

SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia)

Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

Tynnu lluniau yn ystod BioFlits Cymdeithas Edward Llwyd, Waunfawr 14.6.13

Rydym am ymuno efo BioFlits gyda Chymdeithas Edward Llwyd ar 14 Mehefin, 2013 ym Marc Dudley, Waunfawr ger Caernarfon. Byddwn yn tynnu lluniau o’r gwyfynod – a rhywogaethau eraill – ac yn eu huwchlwytho i Comin Wikimedia a’u hychwanegu at erthyglau perthnasol. Rhydd hyn gyfle euraidd i glensio’r bartneriaeth sydd eisioes rhwng y ddwy gymdeithas mewn modd ymarferol ac i hyfforddi aelodau CELl ar sgiliau Wici. Mae nhw’n darparu lluniaeth, ond awgrymir eich bod yn dod a choffi poeth a ballu efo chi!

Cwrdd ym Mharc Dudley 19:30 nes 00:00 (Plis nodwch fod croeso i bobl fynd a dod fel y dymunent). Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae modd cael lifft o ardal Rhuthun gan gychwyn am 5.00 y pnawn a gorffen tua 12.00 yr hwyr (Cysylltwch gyda Llywelyn2000).