Archifau Categori: Addysg

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Wicipediwr Preswyl

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.

Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.   Cangen y symudiad Wikimedia byd-eang yn y DU yw Wikimedia UK; mae’n cefnogi prosiectau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, a’r gwirfoddolwyr sy’n creu a golygu’r cynnwys.

Bwriad y bartneriaeth yw cynyddu’r cynnwys cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar-lein, ac yn benodol deunydd addysgiadol ac academaidd. Wicipedia, sef y Wikipedia cyfrwng Cymraeg, yw’r wefan Gymraeg a ddefnyddir fynychaf, gyda dros 55,000 o erthyglau.

Dywedodd Owain Huw, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg, mewn partneriaeth â phrifysgolion ledled Cymru, wedi datblygu nifer sylweddol o Adnoddau Addysgiadol Agored dros nifer o flynyddoedd ar draws ystod eang o feysydd pwnc, sydd ar gael ar blatfformau megis ‘Y Porth’. Trwy benodi Wicipediwr Preswyl yn y Coleg, a thrwy ein partneriaeth ehangach â Wikimedia UK, ein nod yw sicrhau bod y doreth o gynnwys digidol cyfrwng Cymraeg ar gael yn agored i gynulleidfa fyd-eang.”

Dywedodd Robin Owain, Rheolwr Cymru Wikimedia UK: “Ni fyddai’r bartneriaeth â’r Coleg Cymraeg wedi bod yn bosibl heb lawer iawn o waith ar ran Wikimedia UK a’r Coleg. Mae’r ddau gorff yn rhannu’r un weledigaeth: i sicrhau bod yr uchafswm o wybodaeth ar gael yn hawdd yn iaith ddewisol y darllenydd.”

Yn flaenorol, mae’r rhan fwyaf o Wicipedwyr Preswyl wedi’u cyflogi gan sefydliadau diwylliannol (galerïau, llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd). Dyma un o’r Wicipediwr Preswyl cyntaf fydd yn cael ei gyflogi gan gorff yn y sector prifysgolion.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau breision gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, i ryddhau delweddau ar drwyddedau agored. Mae’r berthynas hon yn parhau i gadw Cymru ar flaen y gad o ran cynnwys trwydded agored sydd ar gael i’w ddefnyddio am ddim.

Dywedodd Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir ar gyfer y mudiad Wikimedia yng Nghymru ac ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cael llyfrgell helaeth o wasanaethau ar flaen eich bysedd yn eich iaith ddewisol yn weledigaeth yr wyf yn frwd yn ei chylch, ac edrychaf ymlaen at weld sut fydd y bartneriaeth newydd hon yn datblygu.”

Mae’r cofnod yma wedi ei gopio o adran newyddion gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.