Tag Archif: Cymdeithas Edward Llwyd

Tynnu lluniau yn ystod BioFlits Cymdeithas Edward Llwyd, Waunfawr 14.6.13

Rydym am ymuno efo BioFlits gyda Chymdeithas Edward Llwyd ar 14 Mehefin, 2013 ym Marc Dudley, Waunfawr ger Caernarfon. Byddwn yn tynnu lluniau o’r gwyfynod – a rhywogaethau eraill – ac yn eu huwchlwytho i Comin Wikimedia a’u hychwanegu at erthyglau perthnasol. Rhydd hyn gyfle euraidd i glensio’r bartneriaeth sydd eisioes rhwng y ddwy gymdeithas mewn modd ymarferol ac i hyfforddi aelodau CELl ar sgiliau Wici. Mae nhw’n darparu lluniaeth, ond awgrymir eich bod yn dod a choffi poeth a ballu efo chi!

Cwrdd ym Mharc Dudley 19:30 nes 00:00 (Plis nodwch fod croeso i bobl fynd a dod fel y dymunent). Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae modd cael lifft o ardal Rhuthun gan gychwyn am 5.00 y pnawn a gorffen tua 12.00 yr hwyr (Cysylltwch gyda Llywelyn2000).